Jesteś tutaj: Start / Polityka prywatności

Polityka prywatności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Polityka prywatności serwisu internetowego

Kim jesteśmy

Administratorem witryny i serwisu BIP w domenie: oswnis.pl jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 4. Ośrodek jest publiczną placówką oświatową kształcącą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością mowy i słuchu.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane osobowe – witryna www.oswnis.pl

W ramach prowadzenia witryny www.oswnis.pl zbieramy i publikujemy dane osobowe uczniów i pracowników Ośrodka, w szczególności dane w postaci imienia, nazwiska i wizerunku. Celem zbierania i publikowania danych jest promocja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych placówki oraz wyróżnienie uczniów za wysiłek włożony w realizację powierzonych zadań, motywację do dalszych działań przyczyniających się do rozwoju i wzmocnienia poczucia własnej wartości ucznia. Podstawą do publikacji danych ucznia jest pisemna zgoda ucznia lub jego opiekuna prawnego. Oznacza to, że bez uprzedniej zgody ucznia lub jego opiekuna prawnego nie publikujemy indywidualnych fotografii ucznia, a więc takich na których występuje jedynie jeden konkretny uczeń. Bez zgody nie publikujemy również imion i nazwisk ucznia, np. pod zdjęciami wykonanych prac artystycznych. Natomiast bez uprzedniej zgody uczniów lub ich opiekunów prawnych, publikujemy fotografie lub filmy z wydarzeń edukacyjno-kulturalnych, których podmiotem publikacji jest samo wydarzenie, a nie wizerunek uczniów. Przykładowo materiał filmowy zarejestrowany podczas pikniku integracyjnego organizowanego na terenie placówki, opublikowany zostanie bez uprzedniej zgody ucznia lub jego opiekuna prawnego. Niemniej w przypadku, gdyby publikacja materiału godziła w ocenie ucznia lub jego opiekuna prawnego w jego dobro, uczeń lub jego opiekun prawny może skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją ucznia. Publikacja danych pracowników, za wyjątkiem kadry kierowniczej placówki, odbywa się na zasadach analogicznych, jak wyżej opisanych.

Dane osobowe BIP

W ramach prowadzenia biuletynu informacji publicznej zbieramy i publikujemy dane osobowe pracowników i osób trzecich w oparciu o przepisy prawa krajowego. Celem publikacji danych jest obowiązek prawny nałożony na administratora danych, wynikający z przepisów prawa krajowego. Podstawą do publikacji danych są przepisy o dostępie do informacji publicznej, przepisy dotyczące zamówień publicznych oraz przepisy dotyczące zatrudniania pracowników jednostek samorządowych.

Pliki Cookie - Ciasteczka

Dla poszczególnych serwisów i aplikacji w domenie: oswnis.pl wykorzystywane są pliki Cookies przechowujące identyfikator sesji. Są one niezbędne do przechowania informacji o fakcie bycia uwierzytelnionym w serwisie, personalizacji ustawień, czy też wyszukiwania informacji w serwisie. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Mechanizm Cookies jest domyślnie włączony w większości przeglądarek internetowych, co umożliwia zapisywanie plików Cookies na urządzeniu klienta. Mechanizm ten może być wyłączony lub przełączony w tryb informowania o każdorazowej próbie zapisywania informacji na urządzeniu klienta. Wyłączenie Mechanizmu Cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych elementów serwisów internetowych. Osadzone treści Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści, np. filmy, obrazki, artykuły itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę, np. www.youtube.pl Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem, jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Więcej informacji o polityce prywatności serwisów, z których korzystamy możesz znaleźć tutaj: Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation Youtube: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl

Analiza statystyk

Serwisy w domenie: oswnis.pl korzystają z mechanizmu do tworzenia statystyk w oparciu o wewnętrzne oprogramowanie witryny. Oprogramowanie do tworzenia statystyk może używać plików Cookies w celu zbierania informacji i generowania raportów ze statystykami użytkownika witryny. Gromadzone dane nie umożliwiają identyfikacji poszczególnych użytkowników. Dane statystyczne gromadzone są w celach związanych z bezpieczeństwem witryny, np. monitorowania obciążenia serwera i transferu danych.

Z kim dzielimy się danymi

Dostęp do danych gromadzonych w ramach prowadzenia witryny i serwisy BIP posiada podmiot świadczący usługi hostingowe na rzecz Ośrodka. Dostęp do danych opublikowanych w naszych witrynach posiadają osoby trzecie przeglądające nasze witryny.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Dane osobowe

Jeżeli dane zostały zebrane i opublikowane na podstawie zgody, przechowujemy je przez czas nieokreślony lub do czasu cofnięcia zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła, bez uszczerbku dla wcześniejszego przetwarzania. Jeżeli dane zostały zebrane i opublikowane na podstawie przepisów prawa, dane przechowujemy zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów.

Dane statystyczne, logi bezpieczeństwa.

Dane statystyczne i logi bezpieczeństwa przechowujemy przez 1 rok, licząc od dnia ich zebrania.

Jakie masz prawa do swoich danych

Posiadasz prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli dane zostały zebrane na podstawie Twojej zgody,
  • żądania usunięcia swoich danych, jeżeli dane zostały zebrane na podstawie Twojej zgody,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Gdzie przesyłamy dane

Nie przesyłamy Twoich danych poza obszar Unii Europejskiej.

Dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. K. Miarki 4. Administratora danych reprezentuje Dyrektor Ośrodka, z którym możesz się skontaktować telefonicznie pod nr 32 415 30 01 lub za pomocą poczty elektronicznej dyrektor@oswnis.pl Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej ido@oswnis.pl

Informacje dodatkowe

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest:

  • 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
  • 6 ust. 1 lit. c RODO – wywiązywanie się z obowiązków prawnych nałożonych na administratora danych, w szczególności stosowanie przepisów o dostępie do informacji publicznej, przepisów dotyczących zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących zatrudniania pracowników jednostek samorządowych;
  • 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonywanie zadań w interesie publicznym, w szczególności wynikających z przepisów prawa oświatowego poprzez promocję wydarzeń edukacyjno-kulturalnych oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny uczniów placówki.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać kontaktując się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, kierując zapytanie na adres mailowy: ido@oswnis.pl

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2283