Rok szkolny 2016 - 2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Uchwała nr 1: W sprawie planu pracy i organizacj Ośrodka w roku szkolnym 2016/17
 2. Uchwała nr 2: W sprawie przyjęcia wniosków dyrektora ośrodka o przyznanie nagród i odznaczeń
 3. Uchwała nr 3: W sprawie klasyfikacji uczniów Technikum nr 5 za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 4. Uchwała nr 4: W sprawie zmian w statucie SOSWNiS w Raciborzu
 5. Uchwała nr 5: W sprawie przyjęcia tekstu  ujednoliconego Statutu SOSWNiS w Raciborzu
 6. Uchwała nr 6: W sprawie klasyfikacji uczniów Szkoły Podstawowej za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 7. Uchwała nr 7: W sprawie klasyfikacji uczniów Gimnazjum za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 8. Uchwała nr 8: W sprawie klasyfikacji uczniów Szkoły Policealnej za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 9. Uchwała nr 9: W sprawie klasyfikacji uczniów Technikum nr 5 za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 10. Uchwała nr 10: W sprawie klasyfikacji uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej za I półrocze roku szkolnego 2016/2017
 11. Uchwała nr 11: W sprawie przedłużenia cyklu kształcenia
 12. Uchwała nr 12: W sprawie zmian w statucie SOSWNiS w Raciborzu
 13. Uchwała nr 13: W sprawie klasyfikacji końcowej uczniów Technikum nr 5 w Raciborzuw roku szkolnym 2016/2017
 14. Uchwała nr 14: W sprawie ukończenia szkoły przez uczniów Technikum  nr 5 w Raciborzuw roku szkolnym 2016/2017
 15. Uchwała nr 15: W sprawie skreślenia z listy uczniów
 16. Uchwała nr 16: W sprawie przedłużenia cyklu kształcenia
 17. Uchwała nr 17: W sprawie przedłużenia cyklu kształcenia
 18. Uchwała nr 18: W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 19. Uchwała nr 19: W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów Gimnazjum w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 20. Uchwała nr 20: W sprawie  ukończenia szkoły przez uczniów Gimnazjum w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 21. Uchwała nr 21: W sprawie zatwierdzenia wniosku dyrektora ośrodka o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Justyny Ewy Tomczak uczennicy Technikum Nr 5 w Raciborzu
 22. Uchwała nr 22: W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej  uczniów Technikum nr 5w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 23. Uchwała nr 23: W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów Szkoły Policealnej nr2 w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 24. Uchwała nr 24: W sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji rocznej uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr5 w Raciborzu w roku szkolnym 2016/2017
 25. Uchwała nr 25: W sprawie  ukończenia szkoły przez uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 w roku szkolnym 2016/2017
 26. Uchwała nr 26: W sprawie przyjęcia wniosku dyrektora ośrodka o przyznanie nagrody dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
 27. Uchwała nr 27: W sprawie przedłużenia cyklu kształcenia

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Karina Pleszka
Data utworzenia:2017-12-13
Data publikacji:2017-12-13
Osoba sporządzająca dokument:Karina Pleszka
Osoba wprowadzająca dokument:Ruciński Artur
Liczba odwiedzin:2844