Jesteś tutaj: Start / Dyrektor

Dyrektor

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dyrektor Ośrodka - mgr Agata Tańska

1.    Jest powoływany i w sposób ustalony w odrębnych przepisach.

2.    Do zadań dyrektora Ośrodka należy:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz;
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
 • Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z przepisami Konwencji Praw Dziecka oraz przestrzeganiem zasady traktowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w sposób pozbawiony cech dyskryminacji;
 • Realizowanie uchwał rady pedagogicznej Ośrodka w ramach kompetencji stanowiących organizowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną, finansową i gospodarczą Ośrodka;
 • Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka oraz prowadzenia działalności mającej na celu pozyskiwanie dodatkowych środków;
 • Pełnienie funkcji kierownika zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych pracowników;
 • Wykonywania innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;
 • Utrzymywanie i użytkowanie obiektów ośrodka zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów;
 • Zapewnianie ,dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego budynków i prowadzi księgi obiektów budowlanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w ośrodku a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do placówki zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.    Dyrektor powołuje po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego wicedyrektorów, kierownika do spraw wychowania i opieki i jego zastępcę, inne stanowiska kierownicze w Ośrodku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2015-05-29
Data publikacji:2015-05-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:5296